přihlášení

Partneři

Děkujeme všem sympatizantům, především pak našim sponzorům a partnerům, kteří podporují lidovou kulturu na Odersku

Zvláště děkujeme:

Město Odry

Kroje pro folklorní soubor Oderská chasa

Realizace: rok 2022

Oderská chasa z.s. získala individuální dotaci od Moravskoslezského kraje z odvětví kultury a památek. Účelem projektu bude pořízení nových 40 ks krojů pro spolek Oderská chasa. Pořízení krojů bude uskutečněno částečně prostřednictvím nákupu materiálů, doplňků a nakonec samotným šitím krojů prostřednictvím fyzických osob podnikajících i nepodnikajících.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za tuto dotaci, díky níž bude Oderská chasa z.s moci vybavit kroji taneční a hudební složky, aby mohly plnohodnotně vystupovat a reprezentovat náš region.

Rozpočtové náklady projektu:195 000 Kč
Dotace z MSK 90%:175 500 Kč
Vlastní zdroje 10%:19 500 Kč

Internetové stránky poskytovatele dotace: www.msk.cz

Granty od města Odry pro Oderskou chasu v r. 2022

V letošním roce obdržela Oderská chasa z.s. od města Odry dva granty. Oba byly plně vyčerpány a použity na předem stanovený účel.
Za první grant se pořídil kontrabas, který slouží našim muzikantům a svůj přístav má v CM Živica. Cimbálová muzika díky němu mohla vystoupit na řadě akcí a v blízké době ji další čekají.

Celkové náklady: 31 300 Kč

Hrazeno z grantu: 25 000 Kč

Za druhý grant byl pořízen nový obal na cimbál, neboť starý obal byl spíše provizorní a už přestal sloužit. Nový obal splňuje požadavky cimbálových muzik, a navíc dobře chrání nástroj při převozu, kde je nejzranitelnější.

Celkové náklady: 13 328 Kč

Hrazeno z grantu: 9 000 Kč

Tímto bychom chtěli městu Odry za finanční podporu poděkovat, protože bez této pomoci bychom potřebné vybavení pořídili jen stěží.