přihlášení

Partneři

Děkujeme všem sympatizantům, především pak našim sponzorům a partnerům, kteří podporují lidovou kulturu na Odersku

Zvláště děkujeme:

Město Odry

Kroje pro folklorní soubor Oderská chasa

Realizace: rok 2022

Oderská chasa z.s. získala individuální dotaci od Moravskoslezského kraje z odvětví kultury a památek. Účelem projektu bude pořízení nových 40 ks krojů pro spolek Oderská chasa. Pořízení krojů bude uskutečněno částečně prostřednictvím nákupu materiálů, doplňků a nakonec samotným šitím krojů prostřednictvím fyzických osob podnikajících i nepodnikajících.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za tuto dotaci, díky níž bude Oderská chasa z.s moci vybavit kroji taneční a hudební složky, aby mohly plnohodnotně vystupovat a reprezentovat náš region.

Rozpočtové náklady projektu:195 000 Kč
Dotace z MSK 90%:175 500 Kč
Vlastní zdroje 10%:19 500 Kč

Internetové stránky poskytovatele dotace: www.msk.cz